Biopreparaty do oczyszczalni

BIOPREPARATY DO SZAMB I OCZYSZCZALNI

 

CENNIK BIOPREPARATÓW DO SZAMB I OCZYSZCZALNI

WELL BAK DO SZAMB I OCZYSZCZALNI:

opakowanie 200 g                 22 zł

opakowanie 1000 g               90 zł

 

WELL BAK DO SZAMB I OCZYSZCZALNI

w metalizowanych saszetkach 30g

opakowanie 360 g (12 x 30 g)  38 zł

 

WELL BAK COMFORT DO SZAMB I OCZYSZCZALNI ( w saszetkach rozpuszczalnych w wodzie):

opakowanie 360 g (12 x 30 g)    80 zł

 

WELL BAK DO ROZKŁADU TŁUSZCZÓW:

opakowanie 200 g                    36 zł

 

WELL BAK DO OCZYSZCZANIA ZBIORNIKÓW WODNYCH:

opakowanie 200 g                    36 zł

 

WELL BAK DO KOMPOSTOWANIA:

opakowanie 200 g                     22 zł

 

B I O P R E P A R A T Well Bak

 Informacje o produkcie

Well Bak suchy biopreparat stosuje się do biodestrukcji i utylizacji zanieczyszczeń i odpadów organicznych, przetwarzania szamba. Do produkcji preparatu używa się bakterii B. Subtilis i B. Licheniformis hodowanych z dodatkiem składników odżywczych i minerałów. Późniejsze suszenie w szczególnych warunkach przyczynia się do długotrwałego zachowania żywotności mikroorganizmów. Produkt zgodny z wymaganiami TU U 20.1-32336363-001:2013.

DZIAŁANIE

Pod wpływem złożonego kompleksu mikroorganizmów i enzymów odbywa się przyspieszona naturalna neutralizacja zanieczyszczeń w ściekach, szambach, zbiornikach gnojowicy. Po wprowadzeniu do toalety, szamba lub zbiornika z gnojowicą biopreparat Well Bak przetwarza nieczystości na wodę, dwutlenek węgla i lekki osad. Największą skuteczność działania biopreparatu uzyskuje się przy temperaturze otoczenia od +4°C do +30°C. Dla skutecznego działania biopreparatu w pomieszczeniu lub zbiorniku należy zorganizować stały dopływ powietrza. Dzięki regularnemu stosowaniu biopreparatu Well Bak: — zmniejsza się częstotliwość wypompowywania nieczystości — znika nieprzyjemny zapach

PARAMETRY FIZYKO - CHEMICZNE

Kolor jasny brązowy. Wilgotność - nie więcej niż 12%.

PARAMETRY BIOCHEMICZNE

 Liczba żywych komórek mikroorganizmów, COŚ/g - nie mniej niż 1,0х109 .

STOSOWANIE I DAWKOWANIE

Przygotowanie roztworu roboczego: wymaganą ilość biopreparatu Well Bak rozpuścić w 10 l ciepłej niechlorowanej wody. Przechować w temperaturze pokojowej przez 60 min.(dla maksymalnego efektu zaleca się przetrzymać 12-24 godziny). Wymieszać niemetalowym przedmiotem. Roztwór roboczy biopreparatu dodać do toalety, po czym zalać dużą ilością wody. Czynność należy powtarzać 1 raz w miesiącu używając wymaganej ilości biopreparatu.

 OBLICZANIE WYMAGANEJ DAWKI

Dawka początkowa wynosi 20g lub 2 miarki na każde 1,5 m3 objętości ścieków Co miesiąc 10g lub 1 miarka na każdy 1,5 m3 objętości ścieków Jedna miarka zawiera - 10g biopreparatu Well Bak Uwaga!!! Wnętrze toalety, studni lub szamba musi być wypełnione warstwą płynu nie mniejszą niż 30 mm. Biopreparat niszczy nieczystości w środowisku wodnym. Czyszczenie rur kanalizacyjnych i zapobiegania niedrożności: Przed użyciem wlać do kanalizacji 20-30 l wody, a następnie dodać roztwór biopreparatu. Po wprowadzeniu nie korzystać z kanalizacji od 10 do12 godzin. Uwaga!!! Nie należy stosować chemicznych środków czyszczących przez 24 godziny przed zastosowaniem biopreparatu i 24 godziny po. Dla lepszego efektu, podczas działania biopreparatu, starać się maksymalnie ograniczyć stosowanie chemicznych środków myjących.

PRZECHOWYWANIE

Biopreparat Well Bak przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od -30°C do +30°C. OPAKOWANIE Biopreparat Well Bak dostępny jest w opakowaniach 20g, 50g, 100g, 200g, 1000g.

 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 Nie wdychać pyłu, nie wdychać rozpylonej cieczy. W przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

GWARANCJA

 Producent gwarantuje zgodność preparatu Well Bak z wymaganymi warunkami technicznymi, przy zachowaniu warunków transportu i przechowywania w ciągu 3 lat od daty produkcji. Po terminie przydatności Well Bak nadaje się do użycia, jednak dopuszcza się obniżenie jego aktywności, co należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu dawki. .